Gharbhinti (घरभिंती)

SKU
9788177665932
In stock
Special Price ₹432.00 "was" ₹480.00
-
+
Overview

‘झोंबी’ ते ‘घरभिंती’ या प्रवासपटातून प्रभावीपणे ग्रामीण जीवनाचे उभेआडवे ताणेबाणे प्रथमच त्यांतील खऱ्या छेदाभेदासकट विस्तृत प्रमाणात साहित्यरूपाने साकार होतात