Manusmruti (मनुस्मृति)

SKU
9788193449462-1
Out of stock
Special Price ₹247.50 "was" ₹275.00
Overview

पंचवीस डिसेंबर इ.स. एकोणवीसशे सत्तावीस रोजी कुलाबा जिल्हयातील महाड या गावी प्रथमत: मनुस्मृतीचे विधिपूर्वक दहन झाले.