Samrtha Chintan (समर्थ चिंतन)

SKU
42115
Out of stock
Special Price ₹180.00 "was" ₹200.00
Overview

काही दासबोध अभ्यास मंडळात, स्वामींच्या मठांत आणि नित्य नेमाने उपासनेसाठी जमणा-या समर्थभक्तांत या ग्रंथांचे क्रमश: वाचन केले जाते