Mastani (मस्तानी)

SKU
9788171853632
In stock
Special Price ₹315.00 "was" ₹350.00
-
+
Overview
ऐतिहासिक महत्वाची असो अथवा सामान्य असो, प्रत्येक व्यक्तीला अथवा घटनेला जसे पार्थिव अस्तित्व असते तसेच व्यक्तिीच्या अथवा घटनेच्या अस्तित्वाला अस्मितेचे अगोचर तरीही अपर्याप्त अवकाश असतेच.