Shahid (शहीद)

SKU
33401
In stock
Special Price ₹270.00 "was" ₹300.00
-
+
Overview

केवळ तेवीस वर्ष वय असलेल्या भगत सिंग यांना बिटिश सरकारने फाशी दिली खरी, पण ’माणूस गेला तरी, त्याचा विचार मरत नाही’ ही उक्ती भगत सिंगांच्या बाबतीत तंतोतंत खरी ठरली.

Shahid BhagatSingh is a book on Bhagatsingh. Shahid BhagatSingh isa written by Kuldeep Nayyar.