Inqilab Viruddha Jihad (इन्किलाब विरुध्द जिहाद)

SKU
36293
In stock
Special Price ₹720.00 "was" ₹800.00
-
+
Overview

आंतरराष्ट्रीय दहशदवादाचा पर्दाफाश करणारी मराठीतील पहिलीच खरीखुरी आंतरराष्ट्रीय कादंबरी.