Markswad Ani Bhagavadgita (मार्क्सवाद आणि भगवद्‍गीता)

SKU
3593
Out of stock
Special Price ₹36.00 "was" ₹40.00
Overview

प्रस्तुत त्रोटक ग्रंथातील विषय, एशियाटिक सोसायटी आणि इंडो-जी.डी.आर. मैत्रीसंघाने संयुक्तपणे पुरस्कारिलेल्या इंडॉलॉजी आणि मार्क्सवाद या विषयावरील एप्रिल १९८० मध्ये कलकत्त्यास झालेल्या चर्चासत्रात एका रुपरेषेच्या स्वरुपात सादर करण्यात आला.