Machivarala Budha (माचीवरला बुधा)

SKU
3646
In stock
Special Price ₹126.00 "was" ₹140.00
-
+
Overview

माणूस आणि निसर्ग यांत कोणतेही आणि कसलेही द्वैत नाही, ही अद्वैताची भावना दाण्डेकर यांनी "माचीवरला बुधा" या कादंबरीत सांगीतली आहे.