Moplyanche Band Arthat Mala Kay Tyache ?

SKU
3278
Out of stock
Special Price ₹112.50 "was" ₹125.00
Overview

देशांत आज हिंदूंच्या नावाने अन्यायाविरुध्द लढणा-या संस्था कार्यरत आहेत. हिंदुकरणाचे कार्यक्रमहि होउ लागले आहेत. ही प्रवृत्ती वाढावी यासाठी या कादंबरीचे वाचन, प्रचार झाला पाहिजे.