Arab Istrayal Sangharsh (अरब इस्त्रायल संघर्ष )

SKU
29973
In stock
Special Price ₹247.50 "was" ₹275.00
-
+
Overview

१९५६, १९६७ व १९७३ मध्ये युद्धे झाली, त्यांची पार्श्वभूमी, दाहकता, जय-पराजय व परिणाम यांची तपशीलवार माहिती देण्याचा लेखकाने प्रयत्न केला आहे.