Parabrahma (परब्रम्ह ज्ञानविज्ञानसहितम)

SKU
24674
In stock
Special Price ₹216.00 "was" ₹240.00
-
+
Overview

निर्गुण निराकार परब्रम्हापासून स्थूल सृष्टी कशी उत्पन्न झाली याचे पूर्ण विवेचन अध्यात्म व विज्ञान यांच्या आधारे केले आहे.