Baby (बेबी)

SKU
9788171858354
In stock
Special Price ₹90.00 "was" ₹100.00
-
+
Overview

सामर्थ्य आणि कौर्य ज्या ठिकाणी एकवटले आहे अशांच्या तावडीत सापडलेल्या असाहाय्य, दुर्बल व्यक् तीचे जिणे तेंडुलकरांनी या नाटकातून भेदकपणे मांडले आहे.