Dhangari Ovigeetancha Chikitsak Abhyas (धनगरी ओवीगीतांचा चिकित्सक अभ्यास)

SKU
AKS0114
In stock
Special Price ₹180.00 "was" ₹200.00
-
+
Overview
धनगरांचे बालपण, तरुणपण, प्रौढपणा आणि म्हातारपणातील काळ तसेच निसर्ग, समाज, नातेसंबंध आणि पशूप्राण्यांशी त्यांची जवळीक याविषयीच्या तरल जाणीवा सदर धनगरी ओवीगीतांमधून समोर येतात.