Darkroom (डार्करुम)

SKU
26085
In stock
Special Price ₹243.00 "was" ₹270.00
-
+
Overview

आपल्या आसपास घडलेली,कधी विश्वासू व्यक्तीकडून खात्रीपूर्वक कळलेली, तर कधी प्रत्यक्ष अनुभवलेली अशी एखादी घटना....तिला आपल्या अंगच्या कलागुणांचे जडजवाहीर चढवून, सालंकृत करुन; जेव्हा सिध्दहस्त लेखक श्री. बाबा कदम आपल्यापुढे ठेवतात.........