Skip to product information
1 of 2

akshardhara

Ashmajeev (अश्मजीव)

Ashmajeev (अश्मजीव)

Regular price Rs.216.00
Regular price Rs.240.00 Sale price Rs.216.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

मुलभूत, आधुनिक, सैद्धांतिक तसेच क्लिष्ट विज्ञान जर का तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचं असेल तर विज्ञान कथा हे एक प्रभावी माध्यम आहे असे मानणा-या डॉ. संजय ढोले यांचा हा विज्ञान कथासंग्रह. त्यांच्या विज्ञान कथा वाचताना वाचक हा कथेच्या परमोच्च बिंदूवर आरुढ तर होतोच होतो, पण त्याच्या सोबतच त्याचं वैज्ञानिक प्रबोधनही होतं.

ISBN No. :9788184981742
Publisher :Mehta Publishing House
Binding :Paperback
Pages :212
Language :Marathi
Edition :2017 - 1st/2010
View full details