Skip to product information
1 of 2

akshardhara

Barbala (बारबाला)

Barbala (बारबाला)

Regular price Rs.198.00
Regular price Rs.220.00 Sale price Rs.198.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
मी स्वत:ला वेश्या समजत नव्हते. माझ्या मनाच्या कोप-यात मी स्वत:ची एक प्रतिमा हळुवार जपली होती. बाहेरून मला कोणीही ओरबाडलं, रक्तबंबाळ केलं तरी त्या प्रतिमेला मी प्राणपणाने जपणार होते.
ISBN No. :9788177669626
Author :Vaishali Haladankar
Publisher :Mehta Publishing House
Binding :Paperback
Pages :232
Language :Marathi
Edition :1st/2008
View full details