Skip to product information
1 of 2

akshardhara

Marathi Vinod (मराठी विनोद )

Marathi Vinod (मराठी विनोद )

Regular price Rs.180.00
Regular price Rs.200.00 Sale price Rs.180.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

मराठी विनोद या प्रबंधाच्या अभ्यासात मराठी वाड्.मयातील 1970 पर्यंतच्या - प्रामुख्याने श्री. कृ. कोल्हटकर ते पु.ल. देशपांडे यांच्यापर्यंतच्या काळातील विनोदी लेख आणि कथात्म विनोदी लेख यांचा समावेश झालेला आहे. चिं. वि. जोश्यांनी आणखी चिमणराव च्या प्रस्तावनेत माझे प्रयत्नांचा आस्वाद योग्य प्रमाणात घेतला जात नाही. अशी तक्रार केली आहे तीवरून माझे मनात एक स्फुलिगं निर्माण झाला.

ISBN No. :7501
Author :Usha D Kulkarni
Publisher :Shreevidya Prakashan
Binding :Hard Bound
Pages :500
Language :Marathi
Edition :1st/1990
View full details