Skip to product information
1 of 2

akshardhara

Olandatana (ओलांड्ताना)

Olandatana (ओलांड्ताना)

Regular price Rs.90.00
Regular price Rs.100.00 Sale price Rs.90.00
-10% OFF Sold out
Shipping calculated at checkout.
1927 साली एक मुलगी म्हणून जन्मले. थोडं कळायला लागल्यापासून ऐकायला लागायचं आजीचं बोलणं : पठाण आहे नुस्ती. जरा खांदे वाकवून चाल. जेवण झाल्यावर ताटाभोवती ताटासारखंच गोलाकार शेण लावायचं काम नउ - दहा वषे पासूनच आजी करायला लावायची. शी मला घाण वास येतो. मीच का लावायचं दररोज शेण? असले माझे विरोध आजीच्या वळण लावायच्या एकमेव आग्रहापुढे निर्बल ठरत होते. घरात दुसरी मुलगीच नसल्यानं मी भाउ व त्यांचे मित्र यांच्यातच खेळायची.
ISBN No. :7518
Author :Leela Patil
Publisher :Shreevidya Prakashan
Binding :Paperback
Pages :138
Language :Marathi
Edition :2nd/1999 - 1st/1998
View full details