Skip to product information
1 of 2

Parigh (परीघ)

Parigh (परीघ)

Regular price Rs.225.00
Regular price Rs.250.00 Sale price Rs.225.00
-10% OFF Sold out
Shipping calculated at checkout.

Author: Sudha Murty

Publisher: Mehta Publishing House

Pages: 220

Edition: Latest

Binding: Paperback

Language:Marathi

Translator:Uma Kulkarni

'पैसा आला की, माणूस का बद्लतॊ? पैसा आला की, माणसाच्या अंतर्यामी दडलेले गुण-अवगुण बाहेर यॆतात. पैसा नसताना दडलेले अवगुण; पैसा आला की, बाहेर येतात... पैसा हा एखादया रावकाचेसारखा असतो. म्ह्णूनच कंजूस माणूस श्रीमंत झाला की, लोभी बनतो. अघाशी माणूस जमीनजमुला खरेदी करतो. स्वार्थी माणूस विलासी बनतो. उदार माणूस दानी बनतो. ज्यांना पैशाचा मोह नाही, त्यांना जवळ पैसा असला काय किंवा नसला काय; काहीच फरक पडत नाही.' पैशामुळे ख-याखु-या मानवी संबंधांचं दर्शन घडतं.

ISBN No. :9788184985184
Author :Sudha Murty
Translator :Uma Kulkarni
Publisher :Mehta Publishing House
Binding :Paperback
Pages :220
Language :Marathi
Edition :Latest
View full details