Skip to product information
1 of 2

Intimate Death-(इंटिमेट डेथ)

Intimate Death-(इंटिमेट डेथ)

Regular price Rs.180.00
Regular price Rs.200.00 Sale price Rs.180.00
-10% OFF Sold out
Shipping calculated at checkout.

Author:

Publisher:

Pages: 162

Edition: 1 st

Binding: Paperback

Language:Marathi

Translator:Veena Gavankar

मृत्यू म्हणजे आयुष्याचा कळस.शिरोमुकुट धारण करण्याचा क्षण.या मृत्यूमुळेच आयुष्याला अर्थ येतो.मोल येतं.तरीही आम्ही एखादी लाजिरवाणी,घाणेरडी गोष्ट असावी त्याप्रमाणे मृत्यू दडवतो.आम्ही त्याच्यात बघतो ते फक्त भय,अर्थहीनता,व्यर्थप्रयत्न,यातना,असहय लोकोपवाद. असं असूनही,मृत्यू हे फार मोठं रहस्य आहे.त्याचं प्रश्र्नचिन्ह आम्ही आमच्या हाडीमाशी वागवतो.हे पुस्तक एका चमत्काराचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करील.मृत्यू अगदी जवळ येतो, दु:ख आणि यातनाराज्य करू लागतात.तेव्हाही जीवनासाठी,आनंदासाठी वाव असतोच.आणि कधी माहीत नव्हत्या एवढ्या खोलवरून वर आलेल्या भावनांच्या लाटांनाही जागा असते.

ISBN No. :9788188569403
Author :Dr Marie D Hennezel
Publisher :Indus Source Books
Translator :Veena Gavankar
Binding :Paperback
Pages :162
Language :Marathi
Edition :1st/2013
View full details