Skip to product information
1 of 2

akshardhara

Walden (वॉल्डन)

Walden (वॉल्डन)

Regular price Rs.262.50
Regular price Rs.350.00 Sale price Rs.262.50
-25% OFF Sold out
Shipping calculated at checkout.

१८४५ साली हार्वर्डमधे शिक्षण घेतलेला एक २८ वर्षांचा युवक वॉल्डनच्या तळ्याकाठी राहाण्यास गेला. वॉल्डनकाठी स्वत:च्या हाताने एक झोपडी बांधून तो दोन वर्षे राहिला. त्याला जगण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते याचा अभ्यास करायचा होता. त्या मुक्कामात केलेली वर्णने, राजकीय मते, तत्त्वज्ञान, समाज आणि एकांतवास याबद्दल त्याने केलेल्या नोंदी व विचारमंथन म्हणजे हेन्री डेव्हिड थोरोचे वॉल्डन हे पुस्तक.

Author :Henri David Thoro
Publisher :Madhushree Publication
Translator :Jayant Kulkarni
Binding :Paperback
Pages :320
Language :Marathi
Edition :2020
View full details